ประกันมะเร็ง  EASY PLAN คุณเจอ เราจ่าย ได้เงินรักษาจบ
ถือบัตรไหนใช้เลย
มะเร็งต้องใช้เงินก้อน...พร้อมไหมหากไม่มีประกัน? มาดูค่ารักษา 5 มะเร็งฮิตที่คนไทยเป็นมากที่สุด ซึ่งใกล้ตัวขนาดนี้ คุณมีเงินก้อนเตรียมพร้อมไว้หรือยัง...

สบายกว่า! กับแผนง่าย ๆ สไตล์ EASY  ไม่ต้องจ่ายเป็นแสน แค่เพียงวันละ 25 บาท* รับเงินก้อนใหญ่ง่าย ๆ

เช็กค่าเบี้ย แผน Easy

อายุ
ปี
* อายุ 16-55 ปี

ตัวอย่างการรับผลประโยชน์ง่าย ๆ หลังจากสมัครประกัน 90 วัน

สมัครก็ง่าย เลือกได้ 3 แผนความคุ้มครอง 500,000 บาท 700,000 บาท และ 1,000,000 บาท ค่าเบี้ยเริ่มต้นวันละ 25 บาท*

ปรึกษาเลือกแผน ฟรี!

กลับหน้าหลัก ดู Heavy Plan

เงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับแผนประกัน Easy Plan

*คำนวณจากลูกค้าอายุ 30 ปี แผนความคุ้มครอง 1 ล้านบาท
**เพียงแถลงข้อมูลสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

1. การรับประกัน ทำได้ตั้งแต่อายุ 16 – 55 ปี ต่ออายุได้ถึง 65 ปี
2. บริษัทจ่ายผลประโยชน์ก็ต่อเมื่อรับการวินิจฉัยโรคครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็ง
3. คุ้มครองมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง (คุ้มครองเฉพาะมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา)
4. รายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น / ผลประโยชน์การรักษาและการจ่ายผลประโยชน์ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
5. สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยสุขภาพตามจำนวนที่จ่ายจริง (เฉพาะในส่วนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ) สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
6. การพิจารณารับประกันภัย ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)

ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


ประกันอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
ประกันสุขภาพ คุ้มครองทั้งโรคเล็กโรคร้ายลดหย่อนภาษีได้

ประกันสุขภาพ
คุ้มครองทั้งโรคเล็ก
โรคร้ายลดหย่อนภาษีได้

ประกันชีวิตคนรุ่นใหญ่ เงินก้อนหลักแสน สมัครง่าย อายุ 55-70 ปี ไม่แตะเรื่องสุขภาพ

ประกันชีวิตสูงวัย
ค่าเบี้ยน้อยและคงที่
รับสูงสุด 150,000 บ.

ประกันมะเร็งออนไลน์ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจแผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันมะเร็งออนไลน์
ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจ
แผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
ประกันสุขภาพ คุ้มครองทั้งโรคเล็กโรคร้ายลดหย่อนภาษีได้

ประกันสุขภาพ
คุ้มครอง
ทั้งโรคเล็กโรคร้าย
ลดหย่อนภาษีได้

ประกันชีวิตคนรุ่นใหญ่ เงินก้อนหลักแสน สมัครง่าย อายุ 55-70 ปี ไม่แตะเรื่องสุขภาพ

ประกันชีวิตสูงวัย
ค่าเบี้ยน้อยและคงที่
มีเงินก้อนสบาย
สูงสุด 150,000 บ.

ประกันมะเร็งออนไลน์ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจแผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันมะเร็ง
ออนไลน์

ง่าย แผนเยอะกว่า
ราคาดีกว่า

ประกันมะเร็งออนไลน์ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจแผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันออนไลน์
ค้นหาแผนประกัน
ที่เหมาะกับคุณ
สมัครได้ 24 ชม.