ประกันมะเร็ง  HEAVY PLAN คุ้มครองทุกระยะ อุ่นใจทั้งชีวิต
ปรึกษาเลือกแผน ฟรี!
2 โจทย์ใหญ่ ที่ต้องใช้ HEAVY Plan เท่านั้น  มีประกันมะเร็งก็ใช่ว่าจะจบความกังวลได้หมด  เพราะยังมี 2 ปัญหาใหญ่ที่ประกันทั่วไปช่วยไม่ได้ แต่ HEAVY Plan เข้าใจและคุ้มครองคุณได้
มี HEAVY Plan ช่วยดูแลได้จบ เพียงวันละ 54 บาท ตอบทุกโจทย์โรคมะเร็ง คุ้มครองทุกระยะพร้อมรับเงินก้อนหลายต่อ

เช็กค่าเบี้ย แผน Heavy

อายุ
ปี
* อายุ 1-65 ปี
* ตัวอย่าง อายุ 30 ปี เพศชาย
* ตัวอย่าง อายุ 30 ปี เพศชาย

ตัวอย่าง กรณีซื้อแผนความคุ้มครอง 1 ล้านบาท
ปรึกษาเลือกแผน ฟรี!

กลับหน้าหลัก ดู Easy Plan

สมัครง่าย เบี้ยน้อย คุ้มครองมาก

- การรับประกัน สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 60 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 85 ปี จำนวนปีที่ชำระขึ้นอยู่กับอายุผู้ทำประกัน
- เลือกได้ 3 แผนความคุ้มครอง 500,000 บาท 700,000 บาท และ 1,000,000 บาท ค่าเบี้ยเริ่มต้นวันละ 11 บาท*
- แผนความคุ้มครอง เลือกได้แตกต่างตามช่วงอายุ
• อายุ 30 วัน - 55 ปี เลือกแผนได้สูงสุด 1,000,000 บาท
• อายุ 56 - 60 ปี เลือกแผนได้สูงสุด 700,000 บาท
• อายุ 61 - 65 ปี เลือกแผนได้สูงสุด 500,000 บาท
- แม้เป็นมะเร็ง ยังได้รับความคุ้มครองจนอายุ 85 ปี หากชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่อง
- หยุดชำระเบี้ยประกันทันที เมื่อ
• ครบระยะเวลาสัญญา หรือ อายุครบ 85 ปี
• รับความคุ้มครองมะเร็งระยะลุกลามเรียบร้อยแล้ว
• เสียชีวิต
- กรณีหยุดจ่ายค่าเบี้ยก่อนอายุ 85 ปี สัญญาประกันจะสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งความคุ้มครองชีวิตและความคุ้มครองมะเร็งทันที
- เงื่อนไขรายละเอียดความคุมครอง ข้อยกเว้นเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

หมายเหตุ
*คำนวณจากเพศชาย อายุ 30 ปี แผนความคุ้มครอง 500,000 บาท
ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่สมัคร และเงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกัน


เงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับแผนประกัน Heavy Plan
1. การรับประกัน ทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 60 ปี ต่ออายุได้ยาวถึงอายุ 85 ปี
2. จำนวนปีที่ชำระขึ้นอยู่กับอายุผู้ทำประกัน
3. บริษัทจ่ายผลประโยชน์ก็ต่อเมื่อรับการวินิจฉัยโรคครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็ง
4. รายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น / ผลประโยชน์การรักษาและการจ่ายผลประโยชน์ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
5. ค่าเบี้ยประกันภัยข้างต้น สามารถลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไขกรมสรรพากร
6. การพิจารณารับประกันภัย ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


ประกันอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
ประกันสุขภาพ คุ้มครองทั้งโรคเล็กโรคร้ายลดหย่อนภาษีได้

ประกันสุขภาพ
คุ้มครองทั้งโรคเล็ก
โรคร้ายลดหย่อนภาษีได้

ประกันชีวิตคนรุ่นใหญ่ เงินก้อนหลักแสน สมัครง่าย อายุ 55-70 ปี ไม่แตะเรื่องสุขภาพ

ประกันชีวิตสูงวัย
ค่าเบี้ยน้อยและคงที่
รับสูงสุด 150,000 บ.

ประกันมะเร็งออนไลน์ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจแผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันมะเร็งออนไลน์
ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจ
แผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
ประกันสุขภาพ คุ้มครองทั้งโรคเล็กโรคร้ายลดหย่อนภาษีได้

ประกันสุขภาพ
คุ้มครอง
ทั้งโรคเล็กโรคร้าย
ลดหย่อนภาษีได้

ประกันชีวิตคนรุ่นใหญ่ เงินก้อนหลักแสน สมัครง่าย อายุ 55-70 ปี ไม่แตะเรื่องสุขภาพ

ประกันชีวิตสูงวัย
ค่าเบี้ยน้อยและคงที่
มีเงินก้อนสบาย
สูงสุด 150,000 บ.

ประกันมะเร็งออนไลน์ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจแผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันมะเร็ง
ออนไลน์

ง่าย แผนเยอะกว่า
ราคาดีกว่า

ประกันมะเร็งออนไลน์ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจแผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันออนไลน์
ค้นหาแผนประกัน
ที่เหมาะกับคุณ
สมัครได้ 24 ชม.