Gen Health Lump Sum ประกันสุขภาพเหมาจ่ายหลักล้าน เจนเนอราลี่ คุ้มครองครบทุกโรค เหมาจ่ายจบทุกค่ารักษา   มอบความคุ้มครองเพื่อวันนี้และเผื่อถึงวันข้างหน้า ขอให้คุณวางใจได้เสมอ ว่าแม้จะเกิดเหตุร้ายแรงใด ๆ เราจะดูแลคุณอย่างสุดอุ่นใจ ให้รับมือไหวทุกสถานการณ์
ปรึกษาเลือกแผน ฟรี!


เหมาจ่าย สูงสุด 1 ล้าน* ครอบคลุมครบ เจ็บป่วย ผ่าตัด อุบัติเหตุ คุ้มครองครบ 100 อาการ โรคร้าย เรื้อรัง รุนแรง  ซื้อเดี่ยวไม่ต้องพ่วงชีวิต ยื่นบัตรเดียวจบไม่ต้องสำรองจ่าย* เครือข่าย รพ. กว่า 500 แห่งทั่วไทย และอีกกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ค่าห้องพักสูงสุด 8,000 บาท / วัน เคลมไวใน 15 นาที แบ่งชำระ 0% ทุกธนาคาร ลดหย่อนถาษี ได้สูงสุด 15,000 บาท

บริการสิทธิพิเศษ
สิทธิพิเศษและบริการเสริม
สิทธิพิเศษและบริการเสริม
โปรฯ ผ่อนผ่านบัตรเครดิต KTC 0% 10 เดือน เครดิตเงินคืน สูงสุด 500 บาท

เช็กค่าเบี้ย หาแผนที่ใช่ ใน 4 คลิก!

อายุ
ปี
* อายุ 6-65 ปี

เช็กค่าเบี้ย หาแผนที่ใช่

อายุ
ปี
* อายุ 6-65 ปี

ปรึกษาเลือกแผน ฟรี!

SAVE 10% ช่วยคุณประหยัดได้เป็นพัน

กังวล COVID-19 แต่ทำไมควรเลือกแบบเหมาจ่าย? เพราะแบบเหมาจ่ายตอบโจทย์ตรงกว่า พร้อมเผื่อถึงโรคอื่น ตัวเดียวจบจริงไม่ต้องซื้อเพิ่ม

รู้ก่อนสมัคร รับความพิเศษสูงสุด ไม่ต้องตรวจสุขภาพเพียงแถลงข้อมูลสุขภาพ อายุรับประกัน 6-65 ปี ไม่เคลมมีส่วนลด ชำระเบี้ย ถูกกว่า 10% เมื่อชำระแบบรายปี

ทำไมต้องเป็น “เจนเนอราลี่”

เพราะเราพร้อมเคียงข้างคุณทุกช่วงชีวิต ด้วยความคุ้มครองมาตรฐานระดับสากล
พร้อมด้วยสิทธิพิเศษเพื่อไลฟ์สไตล์ กับ Generali 365 แอปบริการข้อมูล กรมธรรม์ออนไลน์
ดาวน์โหลด App
เพื่อคุณทั้งอุ่นใจในประกันและเพลิดเพลิน ไปกับความพิเศษจากเราได้ในทุก ๆ วัน

ทำไมต้องเป็น “เจนเนอราลี่”

เพราะเราพร้อมเคียงข้างคุณทุกช่วงชีวิต
ด้วยความคุ้มครองมาตรฐานระดับสากล
พร้อมด้วยสิทธิพิเศษเพื่อไลฟ์สไตล์
กับ Generali 365 แอปบริการข้อมูล
กรมธรรม์ออนไลน์ ดาวน์โหลด App
เพื่อคุณทั้งอุ่นใจในประกันและเพลิดเพลิน
ไปกับความพิเศษจากเราได้ในทุก ๆ วัน


ช่องทางการชำระค่าเบี้ย

ช่องทางการชำระค่าเบี้ย

[1] ความคุ้มครองหลักล้าน เงื่อนไขเป็นไปตามแผนคุ้มครอง และข้อกำหนดของกรมธรรม์ที่สมัคร และการพิจารณาของบริษัท
[2] เงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับการบริการพิเศษสำรองจ่ายเป็นเพียงบริการเสริมของบริษัทที่ทำไว้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ยกเว้นบางกรณี เช่น อาการเจ็บป่วยเข้าข้อยกเว้นของกรมธรรม์ หรือโรคที่เป็นมาก่อนสมัครทำประกันภัย หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยซึ่งเป็นไปตามการพิจารณาของบริษัท โดยขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เอาประกันภัยทำการสำรองจ่าย เช่น กรณีรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือข่าย หรือ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย หรือข้อมูลการเจ็บป่วยไม่ชัดเจน หรือเข้าข้อยกเว้นของกรมธรรม์
[3] คำนวณจากลูกค้าอายุ 30 ปี ความคุ้มครอง IPD แผน S
[4] ตัวอย่างข้างต้นคำนวณจากลูกค้าอายุ 30 ปี ความคุ้มครอง IPD แผน XL ความคุ้มครอง 1 ล้านบาท
[5] ระยะเวลาดำเนินการเคลม ขึ้นอยู่กับขั้นตอนของแต่ละโรงพยาบาล
[6] เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร ผู้ออกบัตร
[7] ค่าเบี้ยประกันสุขภาพสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด
[8] บริการเสริมนี้มิได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย การรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด
- บริการช่วยเหลือทางการแพทย์ยามเดินทางทั่วโลก เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของ บริษัท แอสซิสต์ อเมริกา เอเชีย จำกัด
- ผู้เอาประกันภัยสามารถขอใช้บริการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ ขอความช่วยเหลือด้านข้อมูลที่ :
• ศูนย์ช่วยเหลือฮอตไลน์ แอสซิสต์ อเมริกา เอเชีย จากัด (Assist America Asia Limited) โทร. +662 017 2030 (ทั้งในและต่างประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง)
• หรือ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เจนเนอราลี่ โทร. +662 612 9888 (ในวันและเวลาทาการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 – 17:00น.)
[10] เงื่อนไขเกี่ยวกับความคุ้มครองในต่างประเทศอยู่ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ที่กำหนด สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาและเกาะโดยรอบ ใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น บริษัทฯ ขอสวนสิทธิการให้บริการ-สำหรับบางประเทศ และ/หรือกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่คู่สัญญา/นอกเครือข่ายกับบริษัทฯ ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนและนำหลักฐานส่งให้บริษัทฯ เพื่อแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ตามช่องทางการส่งเอกสารเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

- อายุรับประกันภัย ได้แก่ 6 - 65 ปี และอายุ 66 - 70 ปี กรณีต่ออายุเท่านั้น
- ทั้งนี้ผู้ทำประกันจะต้องไม่เป็นโรคประจำตัว เรื้อรัง ร้ายแรงมาก่อนสมัครทำประกันภัย
- รายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น / ผลประโยชน์การรักษาและการจ่ายผลประโยชน์ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
- การพิจารณารับประกันภัย ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


เงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับการชำระเบี้ยประกัน
1. กรมธรรม์นี้เป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบรายปี โดยการชำระเบี้ยประกันภัยจะเป็นแบบแบ่งจ่ายรายงวด โดยผู้เอาประกันภัยสามารถเลือก การแบ่งชำระเบี้ยประกันภัยเป็นแบบราย 3 งวด 4 งวด 6 งวด หรือ 12 งวด เท่า ๆ กัน กรณีลูกค้าชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ความคุ้มครองจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรณีลูกค้าขาดการชำระเบี้ยประกันภัยตามงวดที่เลือก เงื่อนไขให้เป็นไปตามข้อ 2 การชำระเบี้ยประกันภัย และการให้ความคุ้มครอง
2. การชำระเบี้ยประกันภัย และการให้ความคุ้มครอง
2.1 เบี้ยประกันภัยของงวดแรกต้องชำระทันที และชำระต่อเนื่องกันไปทุกงวดภายในระยะเวลาตามรายงวดที่เลือก
2.2 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรกตามข้อ 2.1 ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่มีผลบังคับ
2.3 กรมธรรม์นี้มีระยะเวลาการผ่อนผันการชำระเบี้ย 30 วัน นับจากงวดล่าสุดที่ถึงรอบการชำระเบี้ย โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับสิทธิ์การผ่อนผันการชำระเบี้ยเพียง 1 ครั้งเท่านั้น
2.4 หากผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยหรือชำระไม่ครบถ้วนตามงวดการชำระ ภายในระยะเวลารายงวดที่เลือก รวมระยะเวลาผ่อนผันตามข้อ 2.3 ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ ณ วันสุดท้ายที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครองตามค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระแล้ว
3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการเรียกร้องผลประโยชน์ (เฉพาะการสูญเสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวร) ก่อนที่จะชำระเบี้ยประกันภัยครบทุกงวด บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยของเดือนที่ค้างชำระอยู่ออกจากผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นที่ผู้ได้รับความคุ้มครองจะได้รับ จากนั้นกรมธรรม์ประกันภัยเป็นอันสิ้นสุดความคุ้มครอง
4. การสิ้นผลบังคับตามกรมธรรม์
4.1 กรณีผู้เอาประกันภัยไม่ชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามข้อ 2 กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ โดยจะมีผลบังคับจนถึงวันสุดท้ายที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครองตามค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ จะบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันเป็นหนังสือให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงวันสุดท้ายที่กรมธรรม์มีผลบังคับ โดยความคุ้มครองได้เกิดขึ้นแล้วนับแต่วันที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครอง และต่อเนื่องจนถึงเวลาที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ชำระค่าเบี้ยประกันภัย ดังนั้นบริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย
4.2 การสิ้นผลบังคับตามกรมธรรม์ประกันภัย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยฝ่ายใดก็ตาม ต้องเป็นการสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถเลือกการสิ้นผลบังคับข้อตกลงคุ้มครองเพียงหมวดใดหมวดหนึ่งได้ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย คงใช้บังคับตามเดิม

ประกันอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
ประกันมะเร็ง+ชีวิตคุ้มครองทุกระยะเงินล้านทุกกรณี

ประกันมะเร็ง+ชีวิต
คุ้มครองทุกระยะ
รับสูงสุด 5 ล้าน

ประกันมะเร็งตรวจเจอ รับเงินก้อนเลือกแนวทางการรักษาได้อิสระ

ประกันมะเร็ง
ตรวจเจอ รับเงินก้อน
เลือกแนวทางการรักษาได้อิสระ

ประกันมะเร็งออนไลน์ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจแผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันมะเร็งออนไลน์
ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจ
แผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันมะเร็งออนไลน์ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจแผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันออนไลน์
ค้นหาแผนประกันที่เหมาะกับคุณ
สมัครออนไลน์ได้ 24 ชม.

ประกันอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
ประกันมะเร็ง+ชีวิตคุ้มครองทุกระยะเงินล้านทุกกรณี

ประกันมะเร็ง+ชีวิต
คุ้มครองทุกระยะ
รับสูงสุด 5 ล้าน

ประกันมะเร็งตรวจเจอ รับเงินก้อนเลือกแนวทางการรักษาได้อิสระ

ประกันมะเร็ง
ตรวจเจอ
รับเงินก้อน
เลือกรักษาได้อิสระ

ประกันมะเร็งออนไลน์ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจแผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันมะเร็ง
ออนไลน์

ง่าย แผนเยอะกว่า
ราคาดีกว่า

ประกันมะเร็งออนไลน์ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจแผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันออนไลน์
ค้นหาแผนประกัน
ที่เหมาะกับคุณ
สมัครได้ 24 ชม.