เจนเนอราลี่…ประกันความรักคุณ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

เมื่อซื้อหรือชำระค่าเบี้ยประกันสุขภาพและเบี้ยประกันภัยมะเร็งกับ บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) ด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ โทรศัพท์ โทร. 02-022-8222 รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ดังนี้
• ต่อที่ 1 ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นาน 10 เดือน
• ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท

ยอดแบ่งจ่าย และรับเครดิตคืน

*ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC ทุกประเภท สำหรับยอดผ่อนชำระที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้

ขั้นตอนการรับสิทธิพิเศษ 2 ช่องทาง

ช่องทางที่ 1. ลงทะเบียนก่อนซื้อผ่าน SMS
(1) พิมพ์ GEN เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
(2) ส่ง SMS ที่ 061-384-5000 (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท)
(3) รอรับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

ช่องทางที่ 2. ลงทะเบียนก่อนซื้อผ่านเว็บไซต์ ฟรี ที่ https://www.ktc.co.th/promotion/insurance-privilege/life-insurance/generali-online

เงื่อนไข
• ลงทะเบียนเพียง 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ที่จะใช้ร่วมรายการตลอดรายการ
• ต้องลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัย และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
• ทั้งนี้ เงื่อนไขการให้สิทธิพิเศษนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
• ระยะเวลารับสิทธิพิเศษ 1 ต.ค 63 - 31 มี.ค 64 หรือจนกว่าธนาคารผู้ออกบัตรจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข


สนใจแผนประกันสุขภาพ