ชำระค่าเบี้ยสบาย คุ้ม 2 ต่อ  เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต KTC  ซื้อประกันสุขภาพแบบรายปี ผ่อน 0% นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท[1]

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เมื่อซื้อหรือชำระค่าเบี้ยประกันสุขภาพและเบี้ยประกันภัยมะเร็งกับ บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) ด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ โทรศัพท์ โทร. 02-022-8222 รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ดังนี้
- ต่อที่ 1 ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นาน 10 เดือน
- ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท โดยลงทะเบียนผ่านทาง SMS หรือ Online ภายในวันเดียวกับวันที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัย
ระยะเวลารับสิทธิพิเศษ 15 มี.ค. - 30 ก.ย. 63 หรือจนกว่าธนาคารผู้ออกบัตรจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ยอดแบ่งจ่าย และรับเครดิตคืน

*ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC ทุกประเภท สำหรับยอดผ่อนชำระที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้


ขั้นตอนการรับสิทธิพิเศษ
ลงทะเบียน ก่อนซื้อผ่าน 2 ช่องทาง
 1. ช่องทางแรก ลงทะเบียนผ่าน SMS
  (1) พิมพ์ GEN เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
  (2) ส่ง SMS ที่ 061-384-5000 (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท)
  (3) รอรับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 2. ช่องทางที่สอง ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ฟรี ที่ www.ktc.co.th/generali

หมายเหตุ
  • ลงทะเบียนเพียง 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ที่จะใช้ร่วมรายการตลอดรายการ
  • ต้องลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัย และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  • ทั้งนี้ เงื่อนไขการให้สิทธิพิเศษนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด


สำรองเวลาเพื่อสอบถามเพิ่มเติม

1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ซื้อประกันภัยที่ร่วมรายการ กับ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) ผ่านช่องทางออนไลน์ และผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทร. 02 022 8222 และชำระค่าเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) โดยการทำรายการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันกับบัตร KTC (“รายการผ่อนชำระ”) ภายในระยะเวลารายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC–ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และ KTC- SCG VISA PURCHASING ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ GEN เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/generali เพียง 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ที่จะใช้ร่วมรายการตลอดรายการ โดยต้องลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัย และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

4. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการผ่อนชำระตามเงื่อนไขรายการนี้ จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการผ่อนชำระ ตามที่กำหนด ดังนี้

• ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน 5,000 - 9,999 บาท ต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
• ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน 10,000 - 19,999 บาท ต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
• ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน 20,000 - 29,999 บาท ต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
• ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน 30,000 - 49,999 บาท ต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท

5. การคำนวณเครดิตเงินคืนนั้น เคทีซีจะคำนวณเฉพาะจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการผ่อนชำระ ที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกันหรือหลังจากวันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น โดยคำนวณรวมยอดใช้จ่ายจำนวนเต็มก่อนการแบ่งเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนของทุกเซลส์สลิป ภายใต้หมายเลขบัตรฯ เดียวกัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ และจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

6.ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบเต็มจำนวน,รายการผ่อนชำระกับบัตร KTC ทาง KTC PHONE/KTC Mobile/KTC Online, ยอดเบิกถอนเงินสด, ดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน, ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ REFUND ทุกประเภท มาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืนในรายการนี้

7.ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC ทุกประเภท สำหรับยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าวเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิก

8. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ

10. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว

11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ของรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด

12. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) โทร.02 022 8222

13. เงื่อนไขอื่น ๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ ให้เป็นไปตามที่ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) กำหนด สมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE โทร 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th/generali