สมัครประกันสุขภาพเหมาจ่าย เจนเนอราลี่ สะดวก ง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ* รับความคุ้มครองทันทีเมื่อผ่านการพิจารณาประกัน
คุ้มครองครบทุกความต้องการ
โรคร้าย คุ้มครองกรณีผู้ป่วยใน (IPD) ได้แก่ ค่าห้องและค่าอาหารสูงสุด 8,000 บ./วัน*, ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป, ค่าธรรมเนียมผ่าตัด เหมาจ่าสูงสุด 1 ล้าน บาท*

โรคร้าย
คุ้มครองกรณีผู้ป่วยใน (IPD) ได้แก่ ค่าห้องและค่าอาหารสูงสุด 8,000 บ./วัน[1] , ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป, ค่าธรรมเนียมผ่าตัด เหมาจ่ายสูงสุด 1 ล้านบาท[1]

โรคเล็ก คุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ได้แก่ ค่าปรึกษาแพทย์, ค่ายา, ค่าเอ็กซ์เรย์, และค่าตรวจในห้องแล็ป**

โรคเล็ก
คุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ได้แก่ ค่าปรึกษาแพทย์, ค่ายา, ค่าเอ็กซ์เรย์, และค่าตรวจในห้องแล็บ[2]

อุบัติเหตุ คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จำนวนผลประโยชน์สูงสุด 1 ล้านบาท*

อุบัติเหตุ
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จำนวนผลประโยชน์สูงสุด 1 ล้านบาท[1]


สนใจแผนประกันสุขภาพ

กว่า 100 อาการ โรคร้ายแรงที่คุ้มครอง


หมายเหตุ
[1] ขึ้นอยู่จำนวนเงินเอาประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่สมัครความคุ้มครอง
[2] สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อปี

เงื่อนไขความคุ้มครองโรคร้ายแรง
1. โรคดังกล่าวต้องไม่เป็นโรคเรื้อรังที่ยังมิได้รักษาให้หาย และไม่มีประวัติมาก่อนวันทำสัญญาประกันภัย
2. โรคดังกล่าวต้องไม่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital)
3. โรคดังกล่าวต้องไม่เป็นปัญหาด้านพัฒนาการ , โรคทางพันธุกรรม
4. โรคดังกล่าวต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขข้อยกเว้นของกรมธรรม์

- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


ประกันอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
ประกันมะเร็ง+ชีวิตคุ้มครองทุกระยะเงินล้านทุกกรณี

ประกันมะเร็ง+ชีวิต
คุ้มครองทุกระยะ
รับสูงสุด 5 ล้าน

ประกันชีวิตคนรุ่นใหญ่ เงินก้อนหลักแสน สมัครง่าย อายุ 55-70 ปี ไม่แตะเรื่องสุขภาพ

ประกันชีวิตสูงวัย
ค่าเบี้ยน้อยและคงที่
รับสูงสุด 150,000 บ.

ประกันมะเร็งออนไลน์ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจแผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันมะเร็งออนไลน์
ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจ
แผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
ประกันมะเร็ง+ชีวิตคุ้มครองทุกระยะเงินล้านทุกกรณี

ประกันมะเร็ง
พ่วงชีวิต

คุ้มครองทุกระยะ
รับสูงสุด 5 ล้าน

ประกันชีวิตคนรุ่นใหญ่ เงินก้อนหลักแสน สมัครง่าย อายุ 55-70 ปี ไม่แตะเรื่องสุขภาพ

ประกันชีวิตสูงวัย
ค่าเบี้ยน้อยและคงที่
มีเงินก้อนสบาย
สูงสุด 150,000 บ.

ประกันมะเร็งออนไลน์ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจแผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันมะเร็ง
ออนไลน์

ง่าย แผนเยอะกว่า
ราคาดีกว่า

ประกันมะเร็งออนไลน์ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจแผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันออนไลน์
ค้นหาแผนประกัน
ที่เหมาะกับคุณ
สมัครได้ 24 ชม.