กรุณากรอกข้อมูล

Gen Pro Life 8
ประกันชีวิตมรดกหลักล้าน

เพราะไม่รู้วันสุดท้ายของชีวิต
ไม่รู้ว่าจะดูแลลูกหลานไปได้นานแค่ไหน
เรื่องธรรมดาที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่...เตรียมพร้อมได้

ให้ Gen Pro Life 8 ช่วยคุ้มครองทั้งคุณและคนข้างหลังที่รัก ด้วยหลักประกันเงินก้อนสูงสุดหลักล้าน
จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 8 ปี คุ้มครองยาวจนถึงอายุ 90 ปี

หมดกังวลไม่เป็นภาระ พร้อมสร้างอนาคตให้แก่ลูกหลานได้แม้ในวันที่คุณไม่อยู่

เพราะไม่รู้วันสุดท้ายของชีวิต ไม่รู้ว่าจะดูแลลูกหลานไปได้นานแค่ไหน
เรื่องธรรมดาที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่...เตรียมพร้อมได้

ให้ Gen Pro Life 8 ช่วยคุ้มครองทั้งคุณและคนข้างหลังที่รัก
ด้วยหลักประกันเงินก้อนสูงสุดหลักล้าน
จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 8 ปี คุ้มครองยาวจนถึงอายุ 90 ปี

หมดกังวลไม่เป็นภาระ พร้อมสร้างอนาคตให้แก่ลูกหลานได้แม้ในวันที่คุณไม่อยู่


ยิ่งสมัครตั้งแต่อายุยังน้อย ค่าเบี้ยยิ่งต่ำ

test
จุดเด่นแผนประกัน
มรดกเงินก้อนสำหรับคนที่คุณรัก*

มรดกเงินก้อน
สำหรับคนที่คุณรัก*

จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 8 ปี  คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปี

จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 8 ปี
คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปี

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

สมัครง่าย
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ***

test

ผ่อนชำระได้
สูงสุด 12 เดือน**

จุดเด่นแผนประกัน
มรดกเงินก้อน<br />สำหรับคนที่คุณรัก*

มรดกเงินก้อน
สำหรับคนที่คุณรัก*

test

จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 8 ปี
คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี

test

สมัครง่าย
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ***

test

ผ่อนชำระได้สูงสุด
12 เดือน**

หมายเหตุ
* ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับทุนประกันเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต
** ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคารฯ
*** การแถลงข้อมูลสุขภาพ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาประกัน และจ่ายเงินตามกรมธรรม์

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
- ผู้ซื้อควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกัน


สนใจแผนประกันชีวิต

เงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับแผนประกัน

- อายุรับประกันชีวิต ได้แก่ 1 เดือน - 65 ปี
- ค่าเบี้ยประกันชีวิตข้างต้น ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกิน 100,000 บาท (เมื่อรวมค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่ได้ใช้สิทธิการลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไขกรมสรรพากรแล้ว จะต้องไม่เกิน 100,000 บาท) ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- รายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น / ผลประโยชน์การรักษาและการจ่ายผลประโยชน์ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
- การพิจารณารับประกันชีวิต ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันชีวิตควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง


ประกันอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
ประกันสุขภาพ คุ้มครองทั้งโรคเล็กโรคร้ายลดหย่อนภาษีได้

ประกันสุขภาพ
คุ้มครองทั้งโรคเล็ก
โรคร้ายลดหย่อนภาษีได้

ประกันชีวิตคนรุ่นใหญ่ เงินก้อนหลักแสน สมัครง่าย อายุ 55-70 ปี ไม่แตะเรื่องสุขภาพ

ประกันชีวิตสูงวัย
ค่าเบี้ยน้อยและคงที่
รับสูงสุด 150,000 บ.

ประกันมะเร็งออนไลน์ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจแผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันมะเร็งออนไลน์
ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจ
แผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันชีวิต-ประกันสุขภาพ ค้นหาออนไลน์ เปรียบเทียบง่าย ได่แผนตรงใจ ราคาดี

ประกันออนไลน์
ค้นหาแผนประกันที่เหมาะกับคุณ
สมัครออนไลน์ได้ 24 ชม.

ประกันอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
ประกันสุขภาพ คุ้มครองทั้งโรคเล็กโรคร้ายลดหย่อนภาษีได้

ประกันสุขภาพ
คุ้มครอง
ทั้งโรคเล็กโรคร้าย
ลดหย่อนภาษีได้

ประกันชีวิตคนรุ่นใหญ่ เงินก้อนหลักแสน สมัครง่าย อายุ 55-70 ปี ไม่แตะเรื่องสุขภาพ

ประกันชีวิตสูงวัย
ค่าเบี้ยน้อยและคงที่
มีเงินก้อนสบาย
สูงสุด 150,000 บ.

ประกันมะเร็งออนไลน์ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจแผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันมะเร็ง
ออนไลน์

ง่าย แผนเยอะกว่า
ราคาดีกว่า

test

ประกันออนไลน์
ค้นหาแผนประกัน
ที่เหมาะกับคุณ
สมัครได้ 24 ชม.