กรุณากรอกข้อมูล

การกดยืนยันหมายถึงคุณได้รับทราบ ข้อตกลงและเงื่อนไข
และยินยอมตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท

Gen Pro Life 8
ประกันชีวิตมรดกหลักล้าน

เพราะไม่รู้วันสุดท้ายของชีวิต
ไม่รู้ว่าจะดูแลลูกหลานไปได้นานแค่ไหน
เรื่องธรรมดาที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่...เตรียมพร้อมได้

ให้ Gen Pro Life 8 ช่วยคุ้มครองทั้งคุณและคนข้างหลังที่รัก ด้วยหลักประกันเงินก้อนสูงสุดหลักล้าน
จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 8 ปี คุ้มครองยาวจนถึงอายุ 90 ปี

หมดกังวลไม่เป็นภาระ พร้อมสร้างอนาคตให้แก่ลูกหลานได้แม้ในวันที่คุณไม่อยู่

เพราะไม่รู้วันสุดท้ายของชีวิต ไม่รู้ว่าจะดูแลลูกหลานไปได้นานแค่ไหน
เรื่องธรรมดาที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่...เตรียมพร้อมได้

ให้ Gen Pro Life 8 ช่วยคุ้มครองทั้งคุณและคนข้างหลังที่รัก
ด้วยหลักประกันเงินก้อนสูงสุดหลักล้าน
จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 8 ปี คุ้มครองยาวจนถึงอายุ 90 ปี

หมดกังวลไม่เป็นภาระ พร้อมสร้างอนาคตให้แก่ลูกหลานได้แม้ในวันที่คุณไม่อยู่


ยิ่งสมัครตั้งแต่อายุยังน้อย ค่าเบี้ยยิ่งต่ำ

test
จุดเด่นแผนประกัน
มรดกเงินก้อนสำหรับคนที่คุณรัก*

มรดกเงินก้อน
สำหรับคนที่คุณรัก*

จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 8 ปี  คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปี

จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 8 ปี
คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปี

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

สมัครง่าย
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ***

test

ผ่อนชำระได้
สูงสุด 12 เดือน**

จุดเด่นแผนประกัน
มรดกเงินก้อน<br />สำหรับคนที่คุณรัก*

มรดกเงินก้อน
สำหรับคนที่คุณรัก*

test

จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 8 ปี
คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี

test

สมัครง่าย
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ***

test

ผ่อนชำระได้สูงสุด
12 เดือน**

หมายเหตุ
* ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับทุนประกันเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต
** ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคารฯ
*** การแถลงข้อมูลสุขภาพ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาประกัน และจ่ายเงินตามกรมธรรม์

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
- ผู้ซื้อควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกัน


สนใจแผนประกันชีวิต

การกดยืนยันหมายถึงคุณได้รับทราบ ข้อตกลงและเงื่อนไข
และยินยอมตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท


เงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับแผนประกัน

- อายุรับประกันชีวิต ได้แก่ 1 เดือน - 65 ปี
- ค่าเบี้ยประกันชีวิตข้างต้น ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกิน 100,000 บาท (เมื่อรวมค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่ได้ใช้สิทธิการลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไขกรมสรรพากรแล้ว จะต้องไม่เกิน 100,000 บาท) ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- รายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น / ผลประโยชน์การรักษาและการจ่ายผลประโยชน์ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
- การพิจารณารับประกันชีวิต ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันชีวิตควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง


ประกันอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
ประกันสุขภาพ คุ้มครองทั้งโรคเล็กโรคร้ายลดหย่อนภาษีได้

ประกันสุขภาพ
คุ้มครองทั้งโรคเล็ก
โรคร้ายลดหย่อนภาษีได้

ประกันมะเร็งตรวจเจอ รับเงินก้อนเลือกแนวทางการรักษาได้อิสระ

ประกันมะเร็ง
ตรวจเจอ รับเงินก้อน
เลือกแนวทางการรักษาได้อิสระ

ประกันมะเร็งออนไลน์ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจแผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันมะเร็งออนไลน์
ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจ
แผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันมะเร็งออนไลน์ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจแผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันออนไลน์
ค้นหาแผนประกันที่เหมาะกับคุณ
สมัครออนไลน์ได้ 24 ชม.

ประกันอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
ประกันสุขภาพ คุ้มครองทั้งโรคเล็กโรคร้ายลดหย่อนภาษีได้

ประกันสุขภาพ
คุ้มครอง
ทั้งโรคเล็กโรคร้าย
ลดหย่อนภาษีได้

ประกันมะเร็งตรวจเจอ รับเงินก้อนเลือกแนวทางการรักษาได้อิสระ

ประกันมะเร็ง
ตรวจเจอ
รับเงินก้อน
เลือกรักษาได้อิสระ

ประกันมะเร็งออนไลน์ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจแผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันมะเร็ง
ออนไลน์

ง่าย แผนเยอะกว่า
ราคาดีกว่า

ประกันมะเร็งออนไลน์ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจแผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันออนไลน์
ค้นหาแผนประกัน
ที่เหมาะกับคุณ
สมัครได้ 24 ชม.