กรุณากรอกข้อมูล

การกดยืนยันหมายถึงคุณได้รับทราบ ข้อตกลงและเงื่อนไข
และยินยอมตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท

Gen Pro Life 8

ชำระเบี้ยสั้น 8 ปี คุ้มครองยาวจนถึงอายุ 90 ปี

คนรุ่นใหม่ต้องไม่พลาดในการวางแผนการเงิน ประกันชีวิตตลอดชีพ Gen Pro Life 8 ช่วยดูแลครอบครัว หนี้สินในวันที่คุณไม่อยู่ ยิ่งซื้อตอนอายุน้อย ค่าเบี้ยยิ่งถูก สมัครวันนี้คุ้มครองยาวจนถึงอายุ 90 ปี

ชำระเบี้ยสั้น 8 ปี คุ้มครองยาวจนถึงอายุ 90 ปี

คนรุ่นใหม่ต้องไม่พลาดในการวางแผนการเงิน ประกันชีวิตตลอดชีพ Gen Pro Life 8 ช่วยดูแลครอบครัว หนี้สินในวันที่คุณไม่อยู่
ยิ่งซื้อตอนอายุน้อย ค่าเบี้ยยิ่งถูก สมัครวันนี้คุ้มครองยาวจนถึงอายุ 90 ปี

test

จุดเด่นแผนประกัน
test

จ่ายเบี้ย 8 ปี
คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี

test

ยิ่งอายุน้อย
ค่าเบี้ยยิ่งถูก

test

แบ่งชำระค่าเบี้ยได้
นาน 12 เดือน

test

ลดหย่อนภาษีได้
สูงสุด 100,000 บาท

หมายเหตุ
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
** ผู้ซื้อควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกัน


เงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับแผนประกัน

- อายุรับประกันชีวิต ได้แก่ 1 เดือน - 65 ปี
- ค่าเบี้ยประกันชีวิตข้างต้น ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกิน 100,000 บาท (เมื่อรวมค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่ได้ใช้สิทธิการลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไขกรมสรรพากรแล้ว จะต้องไม่เกิน 100,000 บาท) ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- รายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น / ผลประโยชน์การรักษาและการจ่ายผลประโยชน์ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
- การพิจารณารับประกันชีวิต ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันชีวิตควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง


สนใจแผนประกันชีวิต

การกดยืนยันหมายถึงคุณได้รับทราบ ข้อตกลงและเงื่อนไข
และยินยอมตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท


ประกันอื่นๆ ที่น่าสนใจ

test

ประกันสุขภาพ
คุ้มครองทั้งโรคเล็ก
โรคร้ายลดหย่อนภาษีได้

test

ประกันมะเร็ง
ตรวจเจอ รับเงินก้อน
เลือกแนวทางการรักษาได้อิสระ

test

ประกันมะเร็งออนไลน์
ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจ
แผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

test

ประกันออนไลน์
ค้นหาแผนประกันที่เหมาะกับคุณ
สมัครออนไลน์ได้ 24 ชม.

test

ประกันสุขภาพ
คุ้มครอง
ทั้งโรคเล็กโรคร้าย
ลดหย่อนภาษีได้

test

ประกันมะเร็ง
ตรวจเจอ
รับเงินก้อนหลักล้าน*
เลือกรักษาได้อิสระ

test

ประกันมะเร็งออนไลน์
ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจ
แผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

test

ประกันออนไลน์
ค้นหาแผนประกัน
ที่เหมาะกับคุณ
สมัครออนไลน์ 24 ชม.