กรุณากรอกข้อมูล

Gen Pro Life 8

ชำระเบี้ยสั้น 8 ปี คุ้มครองยาวจนถึงอายุ 90 ปี

คนรุ่นใหม่ต้องไม่พลาดในการวางแผนการเงิน ประกันชีวิตตลอดชีพ Gen Pro Life 8 ช่วยดูแลครอบครัว หนี้สินในวันที่คุณไม่อยู่ ยิ่งซื้อตอนอายุน้อย ค่าเบี้ยยิ่งถูก สมัครวันนี้คุ้มครองยาวจนถึงอายุ 90 ปี

ชำระเบี้ยสั้น 8 ปี คุ้มครองยาวจนถึงอายุ 90 ปี

คนรุ่นใหม่ต้องไม่พลาดในการวางแผนการเงิน ประกันชีวิตตลอดชีพ Gen Pro Life 8 ช่วยดูแลครอบครัว หนี้สินในวันที่คุณไม่อยู่
ยิ่งซื้อตอนอายุน้อย ค่าเบี้ยยิ่งถูก สมัครวันนี้คุ้มครองยาวจนถึงอายุ 90 ปี

test

จุดเด่นแผนประกัน
test

จ่ายเบี้ย 8 ปี
คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี

test

ยิ่งอายุน้อย
ค่าเบี้ยยิ่งถูก

test

แบ่งชำระค่าเบี้ยได้
นาน 12 เดือน

test

ลดหย่อนภาษีได้
สูงสุด 100,000 บาท

หมายเหตุ
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
** ผู้ซื้อควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกัน


เงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับแผนประกัน

- อายุรับประกันชีวิต ได้แก่ 1 เดือน - 65 ปี
- ค่าเบี้ยประกันชีวิตข้างต้น ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกิน 100,000 บาท (เมื่อรวมค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่ได้ใช้สิทธิการลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไขกรมสรรพากรแล้ว จะต้องไม่เกิน 100,000 บาท) ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- รายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น / ผลประโยชน์การรักษาและการจ่ายผลประโยชน์ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
- การพิจารณารับประกันชีวิต ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันชีวิตควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง


สนใจแผนประกันชีวิต

ประกันอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
ประกันสุขภาพ คุ้มครองทั้งโรคเล็กโรคร้ายลดหย่อนภาษีได้

ประกันสุขภาพ
คุ้มครองทั้งโรคเล็ก
โรคร้ายลดหย่อนภาษีได้

ประกันมะเร็งตรวจเจอ รับเงินก้อนเลือกแนวทางการรักษาได้อิสระ

ประกันมะเร็ง
ตรวจเจอ รับเงินก้อน
เลือกแนวทางการรักษาได้อิสระ

ประกันมะเร็งออนไลน์ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจแผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันมะเร็งออนไลน์
ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจ
แผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

test

ประกันออนไลน์
ค้นหาแผนประกันที่เหมาะกับคุณ
สมัครออนไลน์ได้ 24 ชม.

ประกันอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
ประกันสุขภาพ คุ้มครองทั้งโรคเล็กโรคร้ายลดหย่อนภาษีได้

ประกันสุขภาพ
คุ้มครอง
ทั้งโรคเล็กโรคร้าย
ลดหย่อนภาษีได้

ประกันมะเร็งตรวจเจอ รับเงินก้อนเลือกแนวทางการรักษาได้อิสระ

ประกันมะเร็ง
ตรวจเจอ
รับเงินก้อน
เลือกรักษาได้อิสระ

ประกันมะเร็งออนไลน์ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจแผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันมะเร็ง
ออนไลน์

ง่าย แผนเยอะกว่า
ราคาดีกว่า

test

ประกันออนไลน์
ค้นหาแผนประกัน
ที่เหมาะกับคุณ
สมัครได้ 24 ชม.