ทำไมต้อง CI ONE STOP  เจาะเหตุผลแผนประกันโรคร้ายที่สุดครอบคลุม แผนเดียวดูแลทุกความกังวล แผนเดียวเพื่อทุกคนทุกวัย เจนเนอราลี่…ประกันความรักคุณ

เพราะเป็นที่รู้กันว่าโรคร้ายเพียงโรคเดียว อาจเป็นทั้งภัยต่อสุขภาพจนอาจถึงแก่ชีวิตและเป็นทั้งภัยต่อการเงิน
ด้วยค่ารักษาอันแสนแพง ที่เพียงเริ่มต้นก็อยู่ที่หลักแสนแม้ว่าจะรักษากับโรงพยาบาลรัฐ และหากเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็อาจไปจบถึงหลักล้าน

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายโดยประมาณของ 5 โรคร้ายตัวท็อปของโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งหากเป็นของโรงพยาบาลเอกชนจะสูงกว่า 3 - 5 เท่า

เพราะเป็นที่รู้กันว่าโรคร้ายเพียงโรคเดียว อาจเป็น
ทั้งภัยต่อสุขภาพจนอาจถึงแก่ชีวิตและเป็นทั้งภัยต่อ
การเงิน ด้วยค่ารักษาอันแสนแพงที่เพียงเริ่มต้นก็อยู่ที่หลัก
แสนแม้ว่าจะรักษากับโรงพยาบาลรัฐ และหากเป็น
โรงพยาบาลเอกชนก็อาจไปจบถึงหลักล้าน

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายโดยประมาณของ 5 โรคร้ายตัวท็อป
ของโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งหากเป็นของโรงพยาบาลเอกชน
จะสูงกว่า 3 - 5 เท่า

โรคร้ายแรง ค่าใช้จ่าย
โรคมะเร็ง 140,000 บาท (ระยะไม่ลุกลาม)
โรคหัวใจ 350,000 บาท
โรคหลอดเลือดสมอง 670,000 บาท
โรคไต 365,000 บาท
โรคปอด 30,000 / เดือน

ที่มา: Gen Health Guru, Infographic Thailand

แล้วจะไหวได้อย่างไรกับค่ารักษาขนาดนี้?
ไม่ยากเกินไป เพราะหากวางแผนชีวิตโดยคิดจากแง่ร้ายที่สุดว่าวันหนึ่งเราคงเป็นโรคเหล่านี้ ก็น่าจะเตรียมเงินก้อนเพื่อยามฉุกเฉินไว้แล้ว
โดยวิธีที่เริ่มได้ง่าย ไม่ต้องเหนื่อย ไม่ต้องลงทุนมาก ก็คือ...
การทำประกันโรคร้ายแรง จ่ายค่าเบี้ยเพียงหลักพัน ถึงเวลาเจ็บป่วยก็มีประกันช่วยจ่ายค่ารักษาให้เป็นหลักแสน

แล้วจะไหวได้อย่างไรกับค่ารักษาขนาดนี้?
ไม่ยากเกินไป เพราะหากวางแผนชีวิตโดยคิดจากแง่ร้ายที่สุดว่าวันหนึ่งเราคงเป็นโรคเหล่านี้
ก็น่าจะเตรียมเงินก้อนเพื่อยามฉุกเฉินไว้แล้ว

โดยวิธีที่เริ่มได้ง่าย ไม่ต้องเหนื่อย ไม่ต้องลงทุนมาก
ก็คือ การทำประกันโรคร้ายแรง
จ่ายค่าเบี้ยเพียงหลักพัน ถึงเวลาเจ็บป่วยก็มีประกันช่วยจ่ายค่ารักษาให้เป็นหลักแสน

แต่ประกันโรคร้ายแรงมีมากมาย แล้วทำไมต้องเป็น CI ONE STOP?

แต่ประกันโรคร้ายแรงมีมากมาย
แล้วทำไมต้องเป็น CI ONE STOP?

หลากหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นในด้านความคุ้มครอง ราคาค่าเบี้ย อายุที่รับ และเงื่อนไขการสมัคร
CI ONE STOP สามารถตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุด พร้อมมีส่วนเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปที่ประกันโรคร้ายแรงทั่วไปมักไม่มี

สนใจแผนประกัน Critical Illness

หลากหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นในด้านความคุ้มครอง ราคาค่าเบี้ย อายุที่รับ และเงื่อนไขการสมัคร CI ONE STOP สามารถตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุด พร้อมเติมเต็มสิ่งที่ ขาดหายไปที่ประกันโรคร้ายแรงทั่วไปมักไม่มี

เหตุผลที่ 1: CI ONE STOP คุ้มครองครบ 5 โรคร้ายที่เป็นภัยกับคนไทยมากที่สุด

โดยจากสถานการณ์โรคร้ายแรง ณ ปัจจุบันนี้ มีผู้ป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยเฉลี่ยแล้วทุก ๆ ชั่วโมงจะมีคนไทยเสียชีวิตถึง 15 คน จาก 5 โรคร้ายแรงดังต่อไปนี้

โดยจากสถานการณ์โรคร้ายแรง ณ ปัจจุบันนี้ มีผู้ป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยเฉลี่ยแล้วทุก ๆ ชั่วโมงจะมี
คนไทยเสียชีวิตถึง 15 คน จาก 5 โรคร้ายแรงดังต่อไปนี้

โรคมะเร็งทุกระยะ เสียชีวิต 55,403 ต่อปี หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คน โรคหัวใจเสียชีวิต 20,786 ต่อปี หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน โรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิต 30,837 ต่อปี หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 4 คน โรคไตเสียชีวิต 13,526 ต่อปี หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คนโรคปอดเสียชีวิต 6,728 ต่อปี หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 1 คน

ที่มา: กองควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสุข

ประกันโรคร้ายแรง CI ONE STOP จึงมอบความคุ้มครอง 5 โรคร้ายแรงที่เป็นภัยเสี่ยงตัวท็อป เพื่อดูแลคนไทยให้อุ่นใจและปลอดภัยด้วยเงินก้อนพร้อมรักษาทันเวลา

ประกันโรคร้ายแรง CI ONE STOP จึงมอบความคุ้มครอง 5 โรคร้ายแรงที่เป็นภัยเสี่ยงตัวท็อป เพื่อดูแลคนไทยให้อุ่นใจ และปลอดภัย หากเป็นโรคร้ายเมื่อไรก็มีเงินก้อนพร้อมรักษา ทันเวลา


เหตุผลที่ 2: CI ONE STOP คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ ไม่ใช่เฉพาะระยะลุกลาม

แม้ประกันโรคร้ายแรงส่วนใหญ่จะคุ้มครองโรคมะเร็งแต่ก็มักคุ้มครองเฉพาะระยะลุกลาม ซึ่งหากอยากได้ความคุ้มครองมะเร็งแบบทุกระยะก็ต้องซื้อประกันมะเร็งแยกต่างหาก
ทำให้ต้องเสียค่าเบี้ย 2 ทางกับ 2 กรมธรรม์

แต่สำหรับ CI ONE STOP คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ ทั้งระยะเริ่มต้นไปจนถึงระยะลุกลาม เพียงแผนเดียวจึงเอาอยู่ อุ่นใจจบจริงทั้งโรคมะเร็งและโรคร้ายแรงอีก 4 ตัวท็อป

แม้ประกันโรคร้ายแรงส่วนใหญ่จะคุ้มครองโรคมะเร็งแต่ก็มัก คุ้มครองเฉพาะระยะลุกลาม ซึ่งหากอยากได้ความคุ้มครอง มะเร็งแบบทุกระยะ ก็ต้องซื้อประกันมะเร็งแยกต่างหาก ทำให้ต้องเสียค่าเบี้ย 2 ทางกับ 2 กรมธรรม์

แต่สำหรับ CI ONE STOP คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ ทั้งระยะเริ่มต้นไปจนถึงระยะลุกลาม เพียงแผนเดียวจึงเอาอยู่ อุ่นใจจบจริงทั้งโรคมะเร็งและโรคร้ายแรงอีก 4 ตัวท็อป


เหตุผลที่ 3: CI ONE STOP มอบเงินก้อนใหญ่ แต่ค่าเบี้ยสบายกระเป๋า

CI ONE STOP มีแผนให้เลือกได้ตามงบ ตามความกังวล โดยค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 7 บาท*
ปีละสองพันกว่าเท่านั้น ก็อุ่นใจกับความคุ้มครองโรคร้ายแรงตัวท็อปได้ตลอดปี

นอกจากนี้ ยังประหยัดได้อีก 15% เมื่อซื้อแบบรายปี
หรือยิ่งสบายไม่ต้องใช้เงินก้อน ด้วยโปรผ่อน 0% พร้อมเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท*

CI ONE STOP มีแผนให้เลือกได้ตามงบ ตามความกังวล โดยค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 7 บาท* ปีละสองพันกว่าเท่านั้น ก็อุ่นใจกับความคุ้มครองโรคร้ายแรงตัวท็อปได้ตลอดปี

นอกจากนี้ ยังประหยัดได้อีก 15% เมื่อซื้อแบบรายปี หรือยิ่งสบายไม่ต้องใช้เงินก้อน ด้วยโปรผ่อน 0% พร้อมเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท*


เหตุผลที่ 4: CI ONE STOP คุ้มครองทุกวัยเสี่ยง ตั้งแต่อายุ 21 - 85 ปี

ประกันโรคร้ายแรง CI ONE STOP รับสมัครตั้งแต่อายุ 21 - 70 ปี และต่ออายุได้จนถึง 85 ปี

ซึ่งโดยทั่วไป คนเรามักคิดว่าโรคร้ายจะเกิดกับคนอายุมาก อายุสัก 30 - 40 ปีขึ้นไปค่อยเริ่มกังวลก็ได้ แต่รู้หรือไม่ว่าคนอายุน้อย ๆ ก็ป่วยเป็นโรคร้ายแรงได้
เพราะโรคเหล่านี้ไม่ได้มีปัจจัยตามวัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุของโรคได้เช่นกัน

ประกันโรคร้ายแรง CI ONE STOP รับสมัครตั้งแต่
อายุ 21 - 70 ปี และต่ออายุได้จนถึง 85 ปี

ซึ่งโดยทั่วไป คนเรามักคิดว่าโรคร้ายจะเกิดกับคนอายุมาก อายุสัก 30 - 40 ปีขึ้นไปค่อยเริ่มกังวลก็ได้ แต่รู้หรือไม่ว่า คนอายุน้อย ๆ ก็ป่วยเป็นโรคร้ายแรงได้ เพราะโรคเหล่านี้ ไม่ได้มีปัจจัยตามวัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพฤติกรรม การใช้ชีวิตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุของโรคได้เช่นกัน


เหตุผลที่ 5: CI ONE STOP สมัครง่ายแบบปีต่อปี ไม่ต้องพ่วงประกันชีวิต

เพราะทำประกันทั้งทีหากทำแล้วรู้สึกเป็นภาระหรือไม่สบายใจก็คงไม่ใช่ประกันที่เหมาะกับเรา แต่ในเมื่อประกันโรคร้ายแรงส่วนใหญ่ต้องสมัครประกันชีวิตพ่วงไว้
ซึ่งเป็นการผูกพันระยะยาว ต้องจ่ายค่าเบี้ยทุกปี หากการเงินแต่ละปีไม่มั่นคงก็จะกลายเป็นเดือดร้อนมากกว่าปลอดภัย
CI ONE STOP จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่มาพร้อมทางออกง่าย ๆ ด้วยเงื่อนไขสุดยืดหยุ่น

เพราะทำประกันทั้งทีหากทำแล้วรู้สึกเป็นภาระ ไม่สบายใจ คงไม่ใช่ประกันที่เหมาะกับเรา แต่ในเมื่อประกันโรคร้ายแรงส่วนใหญ่ต้องสมัครประกันชีวิตพ่วงไว้ ซึ่งเป็นการผูกพัน ระยะยาว ต้องจ่ายค่าเบี้ยทุกปี หากการเงินแต่ละปีไม่มั่นคง ก็จะกลายเป็นเดือดร้อนมากกว่าปลอดภัย

CI ONE STOP จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่มาพร้อมทางออกง่าย ๆ ด้วยเงื่อนไขสุดยืดหยุ่น

เจนเนอราลี่…ประกันความรักคุณ

ดังนั้น ต่อให้การเงินยังไม่มั่นคง เศรษฐกิจจะแย่ลง อนาคตไม่แน่นอน เมื่อไรที่พร้อมก็สามารถสมัคร CI ONE STOP ได้ไม่ต้องคิดมากลังเล
เพราะโรคร้ายมีโอกาสหายได้หากรีบรักษา การทำประกันไว้เมื่อมีโอกาส จะทำให้เรามีเงินก้อนพร้อมรักษา รับมือทุกโรคได้ทันเวลา

ดังนั้น ต่อให้การเงินยังไม่มั่นคง เศรษฐกิจจะแย่ลง อนาคตไม่แน่นอน เมื่อไรที่พร้อมก็สามารถสมัคร CI ONE STOP ได้ ไม่ต้องคิดมากลังเล

เพราะโรคร้ายมีโอกาสหายได้หากรีบรักษา การทำประกันไว้เมื่อมีโอกาส จะทำให้เรา มีเงินก้อนพร้อมรักษา รับมือทุกโรคได้ทันเวลา


ไม่ว่าคุณจะเป็น...คนอายุน้อย ๆ ที่อยากมีอนาคตไกล คนทำงานเก็บเงินที่อยากมีชีวิตที่มั่นคง หรือคนอายุมากที่แค่อยากมีสุขภาพดี
อย่าลืมเพิ่มประกันโรคร้ายแรงให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เพื่อปกป้องคุณจากโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้

เริ่มต้นเพียงวันละ 7 บาท*
หากในอนาคตไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นกำไรของชีวิต แต่หากเป็นเมื่อไรก็อุ่นใจมีค่ารักษาเตรียมพร้อมไว้เสมอ

ไม่ว่าคุณจะเป็น…
คนอายุน้อย ๆ ที่อยากมีอนาคตไกล
คนทำงานเก็บเงินที่อยากมีชีวิตที่มั่นคง
หรือคนอายุมากที่แค่อยากมีสุขภาพดี

อย่าลืมเพิ่มประกันโรคร้ายแรงให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
เพื่อปกป้องคุณจากโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้

เริ่มต้นเพียงวันละ 7 บาท*
หากในอนาคตไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นกำไรของชีวิต
แต่หากเป็นเมื่อไรก็อุ่นใจมีค่ารักษาเตรียมพร้อมไว้เสมอ