ชวนสมัคร รับรีวอร์ด  ไม่ว่าคุณจะมีกรมธรรม์ของเจนเนอราลี่หรือไม่ เพียงชวนคนที่คุณรักสมัครประกันกับเจนเนอราลี่ ก็มีโอกาสแลกรับ Gift Voucher จาก Generali 365  มูลค่าสูงสุด 1,500 บ.(9)
วิธีสมัครกิจกรรม “ชวนสมัครรับรีวอร์ด” มีขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร. และอีเมลของตนเอง2. กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร. และอีเมลของบุคคลที่ต้องการชวนสมัครประกันได้ไม่จำกัดจำนวน 3. ส่งข้อมูล โดยอนุญาตให้บริษัทอ้างอิงชื่อของคุณ ในการนำเสนอแผนประกันให้กับบุคคลที่คุณได้แนะนำไว้  4. หากผู้ที่ถูกชวนซื้อประกันกับเจนเนอราลี่ โดยผ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ แล้ว ผู้ชวนจะได้รับ SMS แจ้งยืนยันการรับสิทธิพิเศษ
สนใจแผนประกันสุขภาพ
แนะนำชื่อผู้ที่คุณรักและห่วงใยได้ไม่จำกัด
เบอร์โทร.ต้องไม่ซ้ำกับเบอร์ของผู้ชวนหรือผู้ถูกชวนคนอื่น ๆ
แนะนำชื่อคนที่ 1

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ชวน
  • ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือกรมธรรม์กับบริษัทฯ ในอดีตหรือปัจจุบัน
  • ไม่จำกัดจำนวนผู้ที่ถูกชวน และไม่จำกัดจำนวนครั้งที่สมัครร่วมกิจกรรม ภายในเที่ยงคืนวันที่ 29 ธันวาคม 2563
  • ผู้ชวนและผู้ที่ถูกชวนจะต้องรู้จักและมีความสัมพันธ์กันจริง เนื่องจากบริษัทจะต้องอ้างอิงชื่อของท่านกับผู้ที่ถูกชวน
  • ผู้ที่ชวนมีสิทธิ์แลกรับ Gift Voucher จาก Generali 365 1 รางวัล ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันสุขภาพของเจนเนอราลี่ ที่ผู้ที่ถูกชวนสมัครผ่านทางโทรศัพท์ภายในระยะเวลากิจกรรม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดย Gift Voucher ที่แลกรับได้ขึ้นอยู่กับวิธีชำระค่าเบี้ยประกัน ดังนี้
      o แลกรับ Gift Voucher มูลค่า 1,500 บาท หากผู้ที่ถูกชวน ชำระค่าเบี้ยแบบรายปี
      o แลกรับ Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท หากผู้ที่ถูกชวน ชำระค่าเบี้ยแบบรายเดือน หรือ แบบแบ่งชำระ 3 งวด/ 4 งวด / 6 งวด

  • เมื่อผู้ถูกชวนสมัครประกันและผ่านเงื่อนไขของกิจกรรม ผู้ชวนจะได้รับ SMS เพื่อเลือกแลกรับ Gift Voucher ที่ต้องการ พร้อมกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดส่ง Gift Voucher
  • สิทธิ์ในการแลกรับ Gift Voucher จะหมดอายุภายใน 180 วันหลังจากได้รับ SMS แจ้งในครั้งแรก

ผู้ชวนจะได้สิทธิแลกรับรีวอร์ด  เมื่อผ่านเงื่อนไขคุณสามารถเลือก Gift Voucher เองได้ มูลค่า 1500 บาท หากผู้ถูกชวนสมัครชำระค่าเบี้ยแบบรายปี มูลค่า 1000 บาท หากผู้ถูกชวนสมัคร ชำระค่าเบี้ยแบบรายเดือน หรือแบบแบ่งชำระ 3 งวด 4 งวด 6 งวด
ตัวอย่าง Gift Voucher ที่จะแลกรับได้จาก Generali 365  หากเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านเงื่อนไขของบริษัท • บัตรแทนเงินสด Lotus • บัตรเติมน้ำมัน PTT • บัตรแทนเงินสด KFC

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ที่ถูกชวน
  • มีความสัมพันธ์กับผู้ที่ชวน โดยเป็น บิดา มารดา พี่ น้อง ญาติ คนรัก เพื่อน ๆ หรือบุคคลใดก็ตามที่ผู้ที่ชวนรักและห่วงใย โดยไม่จำกัดเพศ ซึ่งรวมถึงกลุ่ม LGBT
  • มีอายุระหว่าง 6 - 65 ปี สำหรับการสมัครประกันสุขภาพ
  • มีอายุระหว่าง 1 เดือน - 60 ปี สำหรับการสมัครประกันชีวิต GEN Cancer Super Protection
  • มีอายุระหว่าง 55 - 70 ปี สำหรับการสมัครประกันชีวิต GEN Senior 55
  • ผู้ที่ถูกชวนจะต้องเป็นรายชื่อใหม่และไม่ซ้ำเท่านั้น
  • ซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตของเจนเนอราลี่ข้างต้น ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โดยค่าเบี้ยประกันภัยเกิน 10,000 บาทต่อกรมธรรรม์ ภายในเที่ยงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
  • กรมธรรม์ผ่านการพิจารณาอนุมัติรับประกันภัยของบริษัทฯ และกรมธรรม์มีผลบังคับเกิน 45 วัน โดยผู้เอาประกันภัย (ผู้ที่ถูกชวน) ไม่ได้ใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look)

หมายเหตุ
  • สำหรับผู้ชวน ตั้งแต่วันนี้ – 29 ธันวาคม 2563 (ภายในเที่ยงคืน)
  • สำหรับผู้ถูกชวน ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2563 (ภายในเที่ยงวัน)
  • Gift Voucher ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้ Gift Voucher ในกรณีบริษัทฯ ได้รับการยืนยันว่าผู้ที่ถูกชวน ไม่รู้จักกับผู้ที่ชวน
  • กรณีผู้ที่ชวนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป แนะนำชื่อและ/หรือข้อมูลติดต่อของผู้ที่ถูกชวน รายเดียวกัน ซ้ำกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาข้อมูลตามลำดับที่ได้รับก่อนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • สิทธิ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก สิทธิ ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับกิจกรรมนี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและตามที่บริษัทเห็นสมควร กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด